Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων - ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοίκησης και Οικονομίας, Επιστημών της Υγείας ή, υπό προϋποθέσεις, κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων.

 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197