Υλικοτεχνική Υποδομή
Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (ΤΕΙ Πειραιά) – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων που βρίσκονται στη Δυτική Αττική στο Δήμο Αιγάλεω, επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών στα όρια του ιστορικού ελαιώνα των Αθηνών, όπου δίδασκαν οι Αρχαίοι Αθηναίοι Φιλόσοφοι. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Προγραμμάτων, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (video projector, overhead projector, Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες) που διαθέτει το Π.Μ.Σ. Ταυτόχρονα το Π.Μ.Σ υποστηρίζεται από σύγχρονα εργαστήρια.

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένο με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, οι οποίοι είναι διαρθρωμένοι σε τοπικό δίκτυο LAN (Lοcal Area Network) που υποστηρίζονται από ένα Server ανά εργαστήριο. Στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των εργαστηρίων είναι εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό που απαιτείται για την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία υποστηρίζει το εργαστήριο. Το σύνολο των τερματικών είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για πρόσβαση στο Internet και στη Βιβλιοθήκη παρέχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς και ελληνικές βιβλιοθήκες πληροφοριών. Το δίκτυο είναι συνδεδεμένο με το GUNΕT (Greek University Network). Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένη υποδομή εποπτικών μέσων (βιντεοπροβολείς, προβολείς διαφανειών, διαδραστικούς πίνακες) για άμεση χρήση από τους διδάσκοντες.

Μέσω της υπηρεσίας Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network) του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν από το σπίτι τους πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως οι βάσεις βιβλίων/περιοδικών.
 

Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197