Μήνυμα του Διευθυντή
Μήνυμα του Διευθυντή

        

 

Εκ μέρους του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι Πειραιά) σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας που αποτελεί μια πρώτη ενημέρωση προς ενδιαφερόμενους για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη "Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας".

Ζούμε σε ενδιαφέροντες και δύσκολους καιρούς και είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στους θεσμούς της κοινωνικής προστασίας. Κατακτήσεις δεκαετιών καταρρέουν και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδες καταστάσεις που οξύνονται περισσότερο όταν αντιμετωπίζουν χρόνια ή μη προβλήματα υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε ο εξορθολογισμός και η αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πολιτικής με άμεση προτεραιότητα τις τρεις βαθμίδες παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και την εναρμόνιση των υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης στις διεθνείς νόρμες και επιταγές της Ε.Ε.

Η υλοποίηση αυτών των στόχων δεν μπορεί να γίνει χωρίς κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και εμπειρίες τόσο σε θέματα Διοίκησης, όσο και σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων τόσο σε επίπεδο πολίτη-αποδέκτη υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, όσο και σε επίπεδο παρόχου υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα οξυμένα προβλήματα διαφάνειας, οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες δεικτών ευημερίας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αυτές προκλήσεις πρέπει να αγωνιστούμε για να εξοπλίσουμε τα μελλοντικά στελέχη των οργανισμών υγείας με τη γνώση και τις ικανότητες που απαιτεί η νέα οικονομία.

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης και είμαστε πάντα διαθέσιμοι να σας παρέχουμε επιπλέον διευκρινίσεις ή συμβουλές σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Το πρόγραμμα μας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ουσιαστική εκπαίδευση σε θέματα που αναφέρονται στη Διοίκηση των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, εφαρμόζοντας μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε θέματα μύησης στην ανάπτυξη της επιστημονικής μεθοδολογίας και έρευνας προετοιμάζοντας τους αποφοίτους για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας καθώς και όσους μελλοντικά στοχεύουν στην εκπόνηση μιας Διδακτορικής Διατριβής.

Τέλος θα ήθελα να τονίσω πως πρόκειται για το μοναδικό Πρόγραμμα Σπουδών που λειτουργεί στην Ελλάδα στο οποίο συνεργάζονται δύο καθ’ ύλην αρμόδια τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημών Υγείας. Προκειμένου το πρόγραμμα να είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες τις κοινωνίας, θα υποστηρίζεται από Στρατηγικό Συμβούλιο (Strategic Board), το οποίο θα απαρτίζεται από μέλη του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου από το χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατ' αυτό το τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να ανανεώνουμε τους στόχους μας, έχοντας στραμμένη την προσοχή μας στην κάλυψη των αναγκών αυτών των οργανισμών.

Θεωρούμε ότι θα έχετε μια ουσιαστική περιήγηση στον ιστότοπο μας προκειμένου να πάρετε μια καθοριστική απόφαση για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Αιγάλεω 03/10/2014


Καθηγητής Δ. Γιαννακόπουλος
Διευθυντής Π.Μ.Σ.

Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197