Ταυτότητα
Ταυτότητα

Τα δύο Ιδρύματα, A.E.I Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών Υγείας θα συνεργαστούν για να λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (ΤΕΙ Πειραιά) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» (Π.Μ.Σ. – ΔΙ.Μ.Υ.ΚΟΙ.Π), το οποίο οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Master of Science in Management of Health and Social Welfare Services)», χορηγούμενο από κοινού με ενιαίο τίτλο βάσει του Ν. 3685 άρθρο 1 παρ.2/ΦΕΚ 148 τ. Α’/16.7.2008.

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η σύνθεση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που πηγάζουν από τις επιστήμες της Υγείας αφενός και από τις επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών αφετέρου, σε αποφοίτους ΑΕΙ με επαγγελματικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά, ιδιαίτερα σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.

 

Το Π.Μ.Σ στα πλαίσια της φιλοσοφίας του προσανατολίζεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τόσο την παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους σπουδαστές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκηση των σύγχρονών μονάδων υγείας.
 

 

 
 
 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197