Δομή
Δομή

 

 

Το Π.Μ.Σ περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, βασικά και προαιρετικά μαθήματα, ενώ απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας οδηγεί στην απονομή 90 πιστωτικών μονάδων ECTS. Το Π.Μ.Σ δέχεται φοιτητές πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι χρονικής διάρκειας τριών εξαμήνων (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας), ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι χρονικής διάρκειας έξι εξαμήνων (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας). Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει προκαταρτικά μαθήματα τόσο για τους πτυχιούχους Διοίκησης και Οικονομίας όσο και για τους πτυχιούχους Υγείας. Το δεύτερο εξάμηνο ανάλογα με τη κατεύθυνση των πτυχιούχων (Διοίκησης και Οικονομίας – Υγείας) περιλαμβάνει τόσο υποχρεωτικά όσο και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζονται σε 4 ανά εβδομάδα. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος μπορούν να περιλαμβάνουν πέραν των εξετάσεων και τη διεξαγωγή εργασιών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, η δε απώλεια πέραν του 20% των διαλέξεων συνεπάγεται αυτόματα και αποτυχία στο μάθημα.

 

Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197