Διαδικασίες Ποιότητας
Διαδικασίες Ποιότητας

 

 

Το πρόγραμμα λειτουργεί με τις παρακάτω διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σε ένα Σπουδαστο-Κεντρικό Σύστημα

  1. Σύστημα Συμβουλευτικής (Tutorial System) βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του Ν. 3685/2008. Στο σύστημα αυτό συμμετέχουν μέλη Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων
  2. Διαδικασίες υποστήριξης των ομάδων εργασίας
  3. Λειτουργία συστήματος e-learning
  4. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι επιστημονικές επιλογές των σπουδαστών, τα θέματα των εργασιών αναρτώνται στο διαδίκτυο για πέντε ημέρες και ακολούθως οι σπουδαστές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, μπορούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους από το σπίτι τους
  5. Έλεγχος Λογοκλοπής (Plagiarism): το αδιάβλητο της πνευματικής ιδιοκτησίας των εκπονούμενων εργασιών διασφαλίζεται με τη λειτουργία συστήματος λογοκλοπής (Plagiarism) μέσω του διεθνούς προγράμματος Turnitin (www.turnitin.com)
  6. Για την καλλίτερη ενημέρωση των σπουδαστών με βιβλιογραφία παρέχονται στους σπουδαστές CD με ηλεκτρονικά βιβλία και άρθρα.
  7. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., όπου μπορούν να συμβουλεύονται διπλωματικές εργασίες Μεταπτυχιακών Σπουδαστών καθώς και πλέον των 1000 ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων στην ειδικότητα που σπουδάζουν.
  8. Απαντητικό σύστημα των λαμβανομένων e-mails με χρόνους απόκρισης 7’ έως 10’ όταν το e-mail λαμβάνεται μεταξύ 08:30 έως 21:30 ή χρόνος ανταπόκρισης 12 ωρών όταν το e-mail λαμβάνεται μεταξύ 21:30 έως 08:30 μέσω συστήματος mobile phones.

 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197