Αντικείμενο
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω σε ζητήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα. Με τον όρο Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας εννοούμε το σύνολο των Οργανισμών, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας όλων των βαθμίδων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα) καθώς και φορέων κοινωνικής προστασίας πολιτών και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας).
 

 
 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197