Σύμβουλοι Καθηγητές
Σύμβουλοι Καθηγητές.

Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μας με το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών έχουμε ενεργοποιήσει το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή – φοιτήτρια από την αρχή του μεταπτυχιακού προγράμματος ορίζεται ένας Σύμβουλος Καθηγητής για όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Σκοπός της εισαγωγής του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή είναι η προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και η ενίσχυση της προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Ο Σύμβουλος Καθηγητής θα είναι πάντα διαθέσιμος για την υποστήριξη και τη διαχείριση οποιασδήποτε ακαδημαϊκής ή προσωπικής δυσκολίας παρέχοντας στο φοιτητή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, και μεριμνώντας ταυτόχρονα για την επίλυση κάθε θέματος που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της φοίτησής στο Μεταπτυχιακό.

Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197