Διδάσκοντες
Διδάσκοντες

Η κάθε θεματική ενότητα του Π.Μ.Σ. διδάσκεται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητής του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Στόχος μας είναι η ύπαρξη εξειδικευμένου, επιστημονικά καταρτισμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού ικανού να μεταφέρει γνώσεις, εμπειρίες και τεχνογνωσία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας.

 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197