Συνέδρια – Ημερίδες
Συνέδρια – Ημερίδες

Το Π.Μ.Σ στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του θα διοργανώνει ή θα συμμετέχει σε συνέδρια – ημερίδες, η θεματολογία των οποίων θα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα επιστημονικά πεδία του Π.Μ.Σ. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για νέες τεχνολογίες, εξελίξεις, μεθοδολογίες και ερευνητικά αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίοι σχετίζονται με τη σύγχρονη διοίκηση των μονάδων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, να παρουσιάσουν εργασίες βασικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.
 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197