ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"
Τα πεδία με κόκκινο * είναι απαραίτητο να τα συμπληρώσετε.  
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: *
Όνομα: *
Όνομα πατέρα: *
Ημερομηνία γέννησης:
Ημέρα Μήνας Έτος
*
Εθνικότητα: *
Α.Δ. Ταυτότητας: *
ΑΦΜ: *
ΔΟΥ: *
Οικογενιακή Κατάσταση: *
Διάρκεια του Προγράμματος: Πλήρους φοίτησης *
Μερικής φοίτησης
Διεύθυνση
 
Οδός: *
Αριθμός: *
Τ.Κ.: *
Περιοχή: *
Τηλέφωνο (οικίας): *
Τηλέφωνο (εργασίας):
Κινητό:
E-mail:
2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος Σπουδών
Αντικείμενο Σπουδών
Βαθμός
Ημερομηνία απόκτησης
Ίδρυμα
*
*
*
*
*
3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική Γλώσσα. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημα αποτελέσματα κάποιας από τις παρακάτω αναγνωρισμένες δοκιμασίες για την γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κάτοχος πτυχίου ξένου πανεπιστημίου:
Κάτοχος ξενόγλωσσου πτυχίου: Έτος κτήσεως
Κάτοχος πτυχίου Proficiency: Έτος κτήσεως
TOEIC: Ημερομηνία Βαθμός
TOEFL:   Ημερομηνία Βαθμός
Άλλο: Ημερομηνία Βαθμός
4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εώς 2 χρόνια:  
2-3 χρόνια:  
3-5 χρόνια:  
5-7 χρόνια:  
7-10 χρόνια:  
Πλέον τών 10 ετών:  
Α/Α
ΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Η προσκόμιση των δυο συστατικών επιστολών κατά την ημέρα συνέντευξης αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής.